Harmonogram strzelań 2024 r.

Poniżej znajduje się harmonogram strzelań organizowanych przez nasze Bractwo w 2023 roku.


Data Nazwa imprezy
27.04.2024 r. Strzelanie 3-majowe o szablę Aleksandra Mikołaja Kostki
26.05.2024 r. Strzelanie Zielonoświątkowe
07.09.2024 r. Strzelanie Żniwne
09.11.2024 r. Strzelanie Niepodległościowe

 

Zapraszamy!

Aktualności

Sprawozdawcze WZB - 15.03.2024 r.

2024-02-21 11:24:16

Na mocy Statutu Wieleńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zwołuje się Walne Zgromadzenie Bractwa, które odbędzie się dnia 15 marca 2024 r. o godzinie 1...

Harmonogram na 2024 r.

2024-01-28 12:38:44

Strzelanie Niepodległościowe - wyniki.

2023-12-10 16:42:31