Zarząd KBS z absolutorium.

2016-03-30 23:53:39

Zarząd KBS w Wieleniu w dniu 18 marca 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu Bractwa uzyskał jednogłośnie absolutorium.

Admin

Aktualności

Zmiana terminu strzelania.

2019-03-13 23:31:12

Ze względów organizacyjnych ulega zmianie termin Strzelania 3-majowego o szablę Aleksandra Mikołaja Kostki, które odbędzie się 27...

Sprawozdawczo-wyborcze WZB - 15.03.2019 r.

2019-02-06 22:19:43

Harmonogram na 2019 r.

2019-01-13 20:36:51