Tradycyjny Karpik.

2015-12-02 23:47:10

Wszystkich Braci zapraszamy na tradycyjne spotkanie świąteczne, które odbędzie się w Strzelnicy Brackiej w sobotę 19.12.2015 r. o godz. 1700.

Admin

Aktualności

Zmiana terminu strzelania.

2019-03-13 23:31:12

Ze względów organizacyjnych ulega zmianie termin Strzelania 3-majowego o szablę Aleksandra Mikołaja Kostki, które odbędzie się 27...

Sprawozdawczo-wyborcze WZB - 15.03.2019 r.

2019-02-06 22:19:43

Harmonogram na 2019 r.

2019-01-13 20:36:51