Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Bractwa

2009-02-19 16:40:54

Na mocy Statutu Wieleńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zwołuje się Roczne Walne Zgromadzenie Bractwa, które odbędzie się dnia 06 marca 2009 o godzinie 19 00 w budynku MDK "Strzelnica".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wprowadzenie Sztandaru i odśpiewanie Hymnu
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej
 5. Odczytanie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia
 6. Informacja Zarządu z działalności Bractwa w roku 2008
 7. Przedstawienie, omówienie sprawozdania finansowego Bractwa za rok 2008
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Bractwa za rok 2008 przez Komisję Rewizyjną.
 9. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjno – Strzelniczej z działalności w roku sprawozdawczym
 10. Sprawozdanie Sądu Honorowego z działalności w roku sprawozdawczym
 11. Wolne wnioski dotyczące sprawozdania
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 13. Uchwalenie wysokości składki rocznej
 14. Uchwalenie rocznego budżetu
 15. Uchwalenie wysokości wpisowego dla nowo przyjmowanych członków
 16. Propozycja uchwał do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
 17. Wolne wnioski

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski członków muszą być zgłaszane na piśmie do Zarządu Bractwa na 8 dni przed zebraniem a nieobecności pisemnie usprawiedliwione.

Zarząd KBS

Paweł

Aktualności

Wiwat Król AD 2021.

2021-06-09 13:06:36

W dniu 30 maja 2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego. Z uwagi ...

65 rocznica święceń kapłańskich ks. Bogdana Kity.

2021-05-27 10:02:41

Zaproszenie na Strzelanie Zielonoświątkowe

2021-05-16 20:25:39