Doroczne Walne Zgromadzenie KBS w Wieleniu.

2013-01-20 14:00:19

Na dzień 15 lutego 2013 Zarząd KBS w Wieleniu zaplanował Roczne Walne Zgromadzenie Bractwa.

Admin

Aktualności

Zmiana terminu strzelania.

2019-03-13 23:31:12

Ze względów organizacyjnych ulega zmianie termin Strzelania 3-majowego o szablę Aleksandra Mikołaja Kostki, które odbędzie się 27...

Sprawozdawczo-wyborcze WZB - 15.03.2019 r.

2019-02-06 22:19:43

Harmonogram na 2019 r.

2019-01-13 20:36:51