Odszedł jeden z naszych Braci.

2023-01-31 12:27:06

Odszedł jeden z naszych Braci.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 stycznia 2023 r. po długiej chorobie odszedł od nas nasz Brat Piotr Waśko - inicjator przywrócenia do życia Bractwa Kurkowego w Wieleniu, członek pierwszego Zarządu KBS Wieleń.

Cześć Jego Pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Swiętą w Kościele Parafii Św. Stanisława Biskupa w Rosku dnia 02 lutego 2023 r. o godzinie 12.00.

Admin

Aktualności

Sprawozdawcze WZB - 15.03.2024 r.

2024-02-21 11:24:16

Na mocy Statutu Wieleńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zwołuje się Walne Zgromadzenie Bractwa, które odbędzie się dnia 15 marca 2024 r. o godzinie 1...

Harmonogram na 2024 r.

2024-01-28 12:38:44

Strzelanie Niepodległościowe - wyniki.

2023-12-10 16:42:31