Kalendarz Strzelań Brackich w czasie pandemii COVID-19.

2020-05-20 08:47:46

Kalendarz Strzelań Brackich w czasie pandemii COVID-19.

W związku z panujacą pandemią COVID-19 decyzją Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu Strzelania Brackie zostają zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych. W przypadku unormowania się sytuacji odbędzie się Strzelanie Brackie zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2020 rok. Tym samym zgodnie z § 39 Statutu KBS Wieleń kadencja Króla Kurkowego AD 2019 trwa, aż do czasu proklamacji następnego Króla Kurkowego tj. do Strzelania Zielonoświątkowego w 2021 r.

Admin

Aktualności

Wiwat Król!

2020-06-25 08:27:41

Jest Król, nie było strzelania to i nie ma medalu.

Decyzją Zarządu KBS w Wieleniu Medal Królewski zostaje przeka...

Kalendarz Strzelań Brackich w czasie pandemii COVID-19.

2020-05-20 08:47:46

Absolutorium dla Zarządu KBS.

2020-03-18 08:00:28