Strzelanie Żniwne - wyniki.

2019-09-08 22:06:45

Strzelanie Żniwne - wyniki.

W dniu 07 września 2019 r. w Strzelnicy Brackiej odbyło się Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Podobnie jak poprzednie strzelanie poprzedzone zostało one Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Bractwa, podczas którego ślubowanie złożył Adam Pikuła i tym samym stał się pełnoprawnym członkiem Bractwa. Następnie Bracia przystąpili do rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego. Zważywszy na wydarzenia z ostatnich strzelań powoli można powiedzieć o nowej tradycji brackiej. Otóż tak jak podczas Strzelania Zielonoświątkowego Królem został nowo przyjęty Brat. Wiwat Król!!! 

Wyniki strzelań:

·         Król Żniwny - Brat Adam Pikuła,

·         I Rycerz  - Brat Piotr Kępa,

·         II Rycerz  - Brat Jarosław Falfer.


Tarcza Bracka:

1.       Brat Marcin Makowski,

2.       Brat Jakub Rzeźnik,

3.       Brat Piotr Baranowicz.


Tarcza Śmieszna:

1.       Brat Jacek Nowinski,

2.       Brat Dariusz Dorna,

3.       Brat Waldemar Kurkiewicz.


Pistolet:

1.       Brat Marcin Makowski,

2.       Brat Andrzej Rutkowski,

3.       Brat Leszek Rossa.


Kur:

1.       Brat Jacek Nowinski,

2.       Brat Piotr Kępa,

3.       Brat Waldemar Stasiak.

Admin

Aktualności

Wiwat Król AD 2021.

2021-06-09 13:06:36

W dniu 30 maja 2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego. Z uwagi ...

65 rocznica święceń kapłańskich ks. Bogdana Kity.

2021-05-27 10:02:41

Zaproszenie na Strzelanie Zielonoświątkowe

2021-05-16 20:25:39