Strzelanie Żniwne - wyniki.

2019-09-08 22:06:45

Strzelanie Żniwne - wyniki.

W dniu 07 września 2019 r. w Strzelnicy Brackiej odbyło się Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Podobnie jak poprzednie strzelanie poprzedzone zostało one Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Bractwa, podczas którego ślubowanie złożył Adam Pikuła i tym samym stał się pełnoprawnym członkiem Bractwa. Następnie Bracia przystąpili do rywalizacji o tytuł Króla Żniwnego. Zważywszy na wydarzenia z ostatnich strzelań powoli można powiedzieć o nowej tradycji brackiej. Otóż tak jak podczas Strzelania Zielonoświątkowego Królem został nowo przyjęty Brat. Wiwat Król!!! 

Wyniki strzelań:

·         Król Żniwny - Brat Adam Pikuła,

·         I Rycerz  - Brat Piotr Kępa,

·         II Rycerz  - Brat Jarosław Falfer.


Tarcza Bracka:

1.       Brat Marcin Makowski,

2.       Brat Jakub Rzeźnik,

3.       Brat Piotr Baranowicz.


Tarcza Śmieszna:

1.       Brat Jacek Nowinski,

2.       Brat Dariusz Dorna,

3.       Brat Waldemar Kurkiewicz.


Pistolet:

1.       Brat Marcin Makowski,

2.       Brat Andrzej Rutkowski,

3.       Brat Leszek Rossa.


Kur:

1.       Brat Jacek Nowinski,

2.       Brat Piotr Kępa,

3.       Brat Waldemar Stasiak.

Admin

Aktualności

Kalendarz Strzelań Brackich w czasie pandemii COVID-19.

2020-05-20 08:47:46

W związku z panujacą pandemią COVID-19 decyzją Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu Strzelania Brackie zostają zawieszone do czasu zniesi...

Absolutorium dla Zarządu KBS.

2020-03-18 08:00:28

Sprawozdawcze WZB - 06.03.2020 r.

2020-02-19 09:52:01