Witamy!

My obywatele miasta i gminy WIeleń, niesplamieni na honorze, zebrani w Sali Herbowej Wieleńskiej Strzelnicy, chcąc kontynuować sławetne tradycje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu założonego w 1645r. za przyzwoleniem Bożym Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, potwierdzonym przywilejem Jaśnie Pana Aleksandra Mikołaja Kostki, deklarujemy: przywrócić do życia Bractwo Kurkowe w Wieleniu, którego zadaniem będzie szerzenie cnót obywatelskich, braterstwa, honorowego postępowania, a wszystko to dla dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Aktualności

Reaktywacja Ligi Brackiej.

2017-06-07 21:35:41

Reaktywacja Ligi Brackiej.
Na wtorkowym spotkaniu podjęto decyzję o reaktywowaniu Ligi Brackie. Ustalono regulamin Ligi oraz termin...

Król Zielonoświątkowy wyłoniony.

2017-06-05 21:32:25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa.

2017-06-05 21:31:48