Witamy!

My obywatele miasta i gminy WIeleń, niesplamieni na honorze, zebrani w Sali Herbowej Wieleńskiej Strzelnicy, chcąc kontynuować sławetne tradycje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu założonego w 1645r. za przyzwoleniem Bożym Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, potwierdzonym przywilejem Jaśnie Pana Aleksandra Mikołaja Kostki, deklarujemy: przywrócić do życia Bractwo Kurkowe w Wieleniu, którego zadaniem będzie szerzenie cnót obywatelskich, braterstwa, honorowego postępowania, a wszystko to dla dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Aktualności

Harmonogram spotkań oraz strzelań brackich w 2017 r.

2017-01-10 22:38:13

10.03.2017 r. - Walne Zgromadzenie Bractwa,

06.05.2017 r. - Strzelanie 3-majowe o szablę Aleksandra Mikołaja Kostki,

Spotkanie opłatkowe - 29.12.2016 r.

2016-12-26 12:22:57

Karpik.

2016-12-15 07:35:16