Witamy!

My obywatele miasta i gminy WIeleń, niesplamieni na honorze, zebrani w Sali Herbowej Wieleńskiej Strzelnicy, chcąc kontynuować sławetne tradycje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu założonego w 1645r. za przyzwoleniem Bożym Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, potwierdzonym przywilejem Jaśnie Pana Aleksandra Mikołaja Kostki, deklarujemy: przywrócić do życia Bractwo Kurkowe w Wieleniu, którego zadaniem będzie szerzenie cnót obywatelskich, braterstwa, honorowego postępowania, a wszystko to dla dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Aktualności

Harmonogram na 2023 r.

2023-01-11 08:01:25

18.02.2023 r. - Śledzik,

10.03.2023 r. - Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Bractwa,

22.04.2023 r. - Strzelanie 3-majowe o s...

Strzelanie Niepodległościowe - wyniki.

2023-01-11 07:57:53

Zaproszenie na Strzelanie Niepodległościowe.

2022-11-07 13:00:09