Witamy!

My obywatele miasta i gminy WIeleń, niesplamieni na honorze, zebrani w Sali Herbowej Wieleńskiej Strzelnicy, chcąc kontynuować sławetne tradycje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu założonego w 1645r. za przyzwoleniem Bożym Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, potwierdzonym przywilejem Jaśnie Pana Aleksandra Mikołaja Kostki, deklarujemy: przywrócić do życia Bractwo Kurkowe w Wieleniu, którego zadaniem będzie szerzenie cnót obywatelskich, braterstwa, honorowego postępowania, a wszystko to dla dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Aktualności

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego.

2017-08-13 18:23:47

Zarząd KBS Wieleń serdecznie zaprasza w dniu 02 września 2017 r.  o godz. 1100 do Strzelnicy Bra...

Reaktywacja Ligi Brackiej.

2017-06-07 21:35:41

Król Zielonoświątkowy wyłoniony.

2017-06-05 21:32:25